PUNGRIKE VS VULVALAND

01868-300

 

https://www.youtube.com/embed/1u_K_Jm8BWw” target=”_blank”>http://

DOWNTOWN 500 MAGAZINE, NYNNER UT EN BEATBOX-POESI SAMMEN MED ERLEND SINE MALERIER

EN, TO, TRE, LA OSS ORD-JONG-LE-RE!

 

VI FØ-RER OSS TIL, UT-VI-DEL-SER, AV VÅ-RE BLOD-ÅRER,  DET SPRUD-LER, DET GRUB-LER, I FLE-STE AV VÅRS, RØ-DE GJESTER .

VI HAR DEM. I VÅ-RE SKJØN-NE, TIL-VÆ-REL-S-ER. MED BY-ENS, MAN-GE, KRE-A-TI-VE, LAST-ER. MED AL-LE, E-RI-GER-TE DEL-ER, HANS OG HENNES. DEI-LI-GE FJELLER. RUMPE BAKKER, OG FYL-DI-GE MAST-ER.

HVOR-DAN, KLARER VI Å SKIL-LE UT, FRA JUN-GEL, AV BY-ENS, BES-TE, PJUBES?

VI ER, HELT SENS-U-ELLT, TURET! VI ER, PÅ TUR-EN!

 

DSCF6706

01868-300

 

DOB-BEL-VIPP. OG LEPP-E-TRUTT. FLITT. BLIPP. OG, KLITT-OR-IS DE-SI-BELL-ER, BØLGER OSS I-MOT. BE-KLEM-MEN-DE, ART-BRUT! DET AN-KRER OSS, MOT BE-RU-SEN-DE SHORES. HER BLIR VI, HO-MIES!

VÅR BY-ENS MEN-TOL, ORD, ROU-GE-ESTE-TIKK-ER. DENNE, UN-GE, KJØNNS-BØLLA. HAN KLØR, SEG, SJEL-DENT, I BAL-LE-NE. HAN STU-DE-RER, FORM-ER OG TRYKK, PÅ EIN-AR GRAN-UM, KUNST-SKO-LE.

 

9921520_orig

01868-300

 

HAN LEK-ER SEG, FREM, MED OL-JE OG AKRYLL. MED TIL-NÆRM-ING, AV RÅ, FAR-GE PALETT. VI SER HANS BEMERKE-LI-GE SETT, HAN SPRU-TER UT, I SI-NE U-NI-KE O-VER-BLIKK. 

GUTT-EN, FLØRTER MED SIN, WHITE SPRIT. OG DER-AV, HAN SÆR, FI-LO-SOF ER BLITT. HAN SMØ-RER PÅ, SI-NE PO-TEN-TE, FLA-TER. HELT FOR-FRA, I FLE-RE LAG, TYKT PÅ, LE-RETT.

 

DSCF6701

01868-300

 

VEL, JA… VI RIR,  OG SUKK-ER.

I VÅ-RE, DEI-LI-GE, KRO-PP-ER!

VI LETER, ETTER, IV-RIG-E, D-HELT-ER, OG ER VI, GLAD-E, HELT RA-DI-KAL-T, I DAGENS  VU-L-VA-HELT-ER!

DSCF6688

01868-300

VI FYLLER OPP, DE DY-PE-STE, PLASS-ENE.  BAM! BAM! GJENN-OM, HU-DEN! BOW! WOW! GJENN-OM, UN-DER-LIV-ET, OG, KA-BOOM BAM! VI-DE-RE MOT IN-DRETT! DET RAM-LER, A-NAR-KI AV VALG-SPILL, MED, IN-TU-I-SJON OG  IN-STINK-TER.

DOWN-TOWN 500 MA-GA-ZI-NE, LE-KER, IK-KE, MED EV-IG, POL-LU-SJON. VI, HELST, PRØ-VER, Å BE-TEG-NE, OG BE-VIL-GE, EN AK-TU-EL-L, KON-KLU-SJON. BLIR DET, TIL EN BREAK DOWN? BLIR DET, TIL EN  BIG SPRENG? EL-LER, SKAL MAN SPRIN-GE, I VRENG ?

DSCF6687

VI, SCHMELL-SLIKK-ER SPØRS-MÅL-ET,  OVER PUPP-ENE DEMS, OG SCHMØ-RER PÅ LEMM-ENE DEMS. ERRE RE-PRO-DUK-SJONS MASK-IN-EN, SOM STY-RER SHOW-ET, ELLER FINNES DET, REBEL-PUSH-OWA?

HVORDAN FINNER VI, NIR-VA-NA LAND A´? OG HVA, MED SELV-E, FUCK- AKTA A´? FRIS-TE FOR-MER! ER-RE PE-NE-TRE-RING, SOM ER NY-DE-LIG? ELLER ERRE, FÅRR-SCPHILL, SOM ER, TY-DE-LIG? ERRE SEL-VE, OV-ER-VEL-DEN-DE, KLI-MAX, PÅ SIN FIN-ESTE I VÅRT FOR-U-RENSET  KLI-MA-ET?

VI, KOMM-ER, MEGET NÆRT TIL, EN MUL-TI-PP-EL, E-JA-KU-LA-SJON, AL-LE CHAK-RA-ENE VÅRE, KLUMP-ER PÅ BIG -BANG FRU-STRA-SJON!

DSCF6694

01868-300

 

VI, SITT-ER HER. I GUTT-ENS A-TE-LI-E, I OS-LOS, PRO-SJEKT-ROMMETS BUFF-ET, -ET KUNST STU-DI-O, COM-PLEX, SOM, GJEM-MER, SIN G-PUNKT-ETS  ESS-AY .

DET LIGG-ER, MIDT, I OSCHLO ØST KANT, OV-ER-LE-VER, I VISS-E GRAD.  MIDT I DEN BRU-TA-LE TØMM-ING-EN, SOM STYRTES FRA, OPP-BYG-GINGS-DO-MI-NA-TRIX KRAV.

 

DSCF6703

01868-300

 

DER,  VÅ-RE,   KJÆ-RE, ØST-KANT-SKJE-DE-NE, SUB-MIS-SE-RES ME-D, KO-MAN-DO-ER, AV VEST-KANTS  BES-TE, MIS-TER OG MIS-TRESS-ES. PISK OG TIN -FLA-TER, FINT BRUK-ES, TIL LERR-ET-ET!

VI, SLIKK-ER, OG VI, SMAKS KYSS-ER, VÅ-RE BERG, OG DA-LER, I AL-LE STILL-ING-ER. GJENN-OM NETT-ER OG DA-GER, SMÅ BITER VI,  PÅ DEI-LI-GE KROPP-ER. UT OV-ER NETT-ER OG DA-GER, KOKES VI, AV HOR-MONAL OVER-FLOM. VI SPA-SMER, OG VI LØ-SER UT, DET HE-TE-STE. I-GJEN OG I-GJEN. A-LE-NE. MED NOEN. ELLER MED FLE-RE.

MEN, HVOR MAN-GE, NETT-ER ELLER DA-GER,  VIL VI HA EN DYP TALE, MENS VI I SAMMEN-TREKK, MED IN-DRE MUSK-LE-NE VÅ-RE, I EKS-TA-SENS ØYE-BLIKK? ERRE ETT TE-MA? ELLER, ERRE; ETT NYTT, DI-LEM-MA?

 

DSCF6699

01868-300

 

VI LAR, TANK-ENE, VÅTE AL-LE. LA DET, SPRE! OGSÅ NEM-LIG, MED VÅ-RE, MED-PUSTE-RE. VI FRIST-ER ALLE, TIL Å STRAM-ME, DETTE ARR-AN-GE-MAN-GET.

VI STOL-ER PÅ! VI KLEMMER GJERNE A. VÅRE FERSKE SEKS-U-ELLE  STRØMM-ER. MENS VI SØKER. VÅR IN-TI-ME, BE-DØMM-ER. VI TON-ER OPP, MED PORNO-SNAPP-ER, VI LAR DET STOR-ME INN, INNOM BLOD-ÅRE-NE OG LEDD, FOR DJEVELENS, ELLER ETT GUDS LER-RET!

 

DSCF6691

01868-300

 

DET UNI-VERS-I-ELLE, LAR VI TRI-VE-LIG TIL, Å VEI-E. HVA ER FRIST-EL-SENS PRIS Å LEIE? HVOR-DAN FRUKT SKA-PER VI? OG HVIL-KEN U-TOPI SKAL VI I?

MI-NE DA-MER OG MI-NE HERRER, HER ER VÅR FOR-SCHPILL-ENDE TEGNE CONT-AIN-ER, FOR Å SPRU-TE HELT UT. VEL-KOM-MEN OG NY-T!

 

ba

01868-300

 

erlendw
TEXT BY DOWNTOWN 500 MAGAZINE
PAINTINGS BY ERLEND WANGENSTEEN