LØP OG LES INTERVJU MED CHRISTIAN BORCH

01868-300

CHRISTIAN BORCH

MED BANALITETENS TYRANNI ER CHRISTIAN BORCH VED VEIS ENDE I DET SOM HAR BLITT EN SERIE PÅ TRE BØKER OM DET MODERNE EUROPA. DER DEN FØRSTE BOKEN SALIG VELSTAND TOK FOR SEG HVILKE IDEALER SOM KJENNETEGNER VÅR TID, VAR OPPFØLGEREN SANNHETENS KÅR EN UTFORSKNING AV HVORDAN NYLIBERALISTISK FILOSOFI HAR GJORT SITT INNTOG POLITIKKEN OG HVORDAN DEN KOMMUNISERES.

NÅ FORETAR BORCH EN UT-ZOOMING OG TAR MED SPISSET PENN FATT PÅ DE STORE LINJENE..

HER ER EN TEASER

DT 500 ZINE:- HVA GJELDER BOKEN OG HVORFOR ER DEN AKTUELL?

http://

01868-300

DT 500 ZINE: – Du starter ditt intervju i VG lørdag den 27. 02. med å si at: ”Europa er i krise fordi egosentriske og uansvarlige krefter i finansnæringen har fått herje fritt i tre tiår…” og du snakker også om demokratiet i Hellas som ikke eksisterte mer enn et kvart årtusen … Også Romerriket falt fra hverandre …Habsburgernes keiserrike brøt sammen osv… finnes det et system som fungerer?

CHRISTIAN: – Så lenge vi holder oss til Europeisk tenking er det ingen systemer som fungerer inn i evigheten. Ut av det vi opplever nå vil det antagelig komme alternativ tenkning om hvordan man skal redde demokratiet.

“Det må bygges på en kombinasjon av politiske rammebetingelser og personlig initiativ. Et politisk system som stimulerer til fri kreativ utfoldelse. Uten å stimulerer kreativitet knuser du det menneskelige i et samfunn.”

CHRISTIAN:- Offentlig innkreving av skatter i for stort omfang kveler kreativiteten. Det fjerner et insitament for å gjøre noe fornuftig. Næringslivet i et hvert samfunn utvikler seg for å løse oppgaver som samfunnet trenger å få løst. Det er den primære visjonen. For dette må man ha en inntekt.

” Problemet er at i vår tid har inntekten kommet til å bli det vesentlige. Så finner man på noe å gjøre for å se hva man kan tjene mest penger på og lar pengetjening være det viktigste. Og det er å snu utviklingen rundt.”

_AFR6594

CHRISTIAN:- Det jeg tror vi vil bevege oss mot er et samfunn som tar bedre vare på de svake, vi må ha institusjoner som kan sørge for at en del fellesoppgaver blir løst, som for eksempel vei, trafikk forsvar etc. Og vi må ha en ledelse som kan styre en profil internasjonalt. Men det er ikke dermed sagt at det må tappe innbyggerne for verdier.

” Dette er rammebetingelsene. Og innenfor de rammebetingelsene må vi føre en politikk som stimulerer kreativiteten.”

DT 500 ZINE: – Hva med krefter som har fått herjet fritt i tre tiår? Hvem er de?

CHRISTIAN:- Det som skjer er Thatcher, mitt nærmeste eksempel, jeg kjente henne i den forstand at jeg dekket europeisk politikk i et kvart århundre og det var ikke til å unngå å snuble i beina på henne 24 timer i døgnet omtrent. Fulgte henne fra hun overtok som leder av Torry i 1975 til hun ble statsminister i 79 – til hun gikk overende med et brak i 1991. Hennes visjon var at ved å slippe finansnæringen fri, ville det genereres kapital med et sunnhetsgen som ville søke mot investeringer som kunne skape bærekraftige arbeidsplasser, industriaktivitet, livskraftig virksomhet..

CHRISTIAN:- Det skulle i sin tur generere verdier som ville ”trickle down on society” på forskjellige måter. Etter ganske få år viste det seg at teoriene ikke holdt vann, hun skapte i stedet et monster i City of London der aksjemeglere, børsmeglere, fondsmeglere og hva de nå kalte seg alle sammen, lanserte hedgefond, strukturerte finansprodukter og en masse andre meningsløse fenomener, hvis eneste hensikt var å drive opp omsetning av papirer mellom operatørene selv, med kunstige fortjenester i selve salgsøyeblikket.

” Det ble skapt veldige, kunstige verdier, men pengene slapp aldri ut. Parallelt med denne utviklingen så vi at politikerne fraskrev seg kontroll, bit for bit.”

DSCF8099

CHRISTIAN: – Dermed ble det skapt et makt- vakuum som finansnæringen langt på vei fikk mulighet til å fylle selv. På den måten kunne den mer eller mindre diktere sine egne premisser. Slik har vi fått en kraft som mer og mer fikk styre politikken, fordi den etter hvert ble sterkere enn politikerne. Det som har skjedd i Europa etter 2010 viser at denne utviklingen førte helt galt av sted.

” Politikken ble mer og mer kommersialisert og mindre egnet til å styre samfunnsutviklingen. Det nedfelte seg et inntrykk av det å skape trygghet og bedre samfunn for borgerne ble mindre viktig for mange politikere enn å sikre sitt eget gjenvalg.”

DT 500 ZINE:-  Hvordan klarte vi å la det gå?

CHRISTIAN:  Folk flest lot seg forføre av den økonomiske veksten…

” Den førte jo til en nærmest eksplosiv økning i det personlige forbruk. Egoet ble stimulert. Solidariteten menneskene i mellom forsvant.”

DT500ZINE: – så ble vi lurte?

CHRISTIAN:-  Folk i de vestlige samfunn hadde det jo så jævlig moro, de kunne bruke penger, de kunne lese om seg selv i Se og Hør, de ble verdensberømte i Andy Warhols 10 minutter, de ble oppdratt av en totalt kynisk reklameindustri til å Forbruke Forbruke å Forbruke.” Vi fikk en presse som ble kommersialisert og satt til å understøtte de nye kommersielle, idealene, forbrukeridealer.

“Tenk på disse glossy figurene som fremstår i Idol og alt det der, tomhjernete, forbrukende og overfladiske mennesker.

DT500ZINE: – Yessayah Bless up!

CHRISTIAN: –  Og alt dette ble forsterket av en viltvoksende teknologisk utvikling. Sosiale medier kan ha forsterket de nedbrytende tendensene, tror jeg, for i stedet å lete etter de egentlige verdier i livet leter mange etter en kontinuerlig aksept av deg selv gjennom Facebook og lignende.

Banalitetens Tyranni

DT 500 ZINE:yezz, så klassisk… Hvordan skal vi finne motivasjon til å gi slipp på alle disse vanene?

CHRISTIAN: – Dansen rundt Gullkalven må før eller siden ta slutt. Gullkalven er der jo ikke lenger! Vi ser en reduksjon i inntektsnivåene, en gjeldskrise som er selv genererende i den forstand at uansett om du øker veksten i samfunnsøkonomien igjen vil veksten i gjelden være høyere. Vi vil slite med en gjeldssituasjon som gjør at det ikke genereres overskudd, slik det gjorde frem til 2010.

DT500ZINE: – Hmm…

CHRISTIAN:- Et par andre ting kommer også inn i bildet. Globaliseringen, altså det å overføre oppgaver fra det industrialiserte samfunnet til underutviklede samfunn har nådd et metningspunkt. Et klassisk maktforhold er slutt. Da dette startet hadde vi en slags bipolar verden hvor USA og Vest Europa mer eller mindre kunne diktere hvordan andre land skulle oppføre seg. Nå lever vi i en multi-polar verden hvor dette maktforholdet er totalt forskjøvet. Det er en relativt mindre mengde penger i omløp i samfunnet, samtidig som vi har et arbeidsledighets-problem som jo basically må finansieres gjennom overføringer fra det offentlige.

DT 500 ZINE: – ikke sant!

CHRISTIAN: – I tillegg kommer det faktum at vi står ovenfor en regulær folkevandring, og du kan si hva du vil om å stenge grenser som de gjør i Ungarn og Tyrkia og en del andre land, men vi kan ikke bare fortsette å forholde oss til problemet ved å fortsette å gjøre det i land etter land. Hvis det skal være noen mening i at vi i Vesten bygger på demokrati og respekt for menneskerettigheter og menneskets integritet, så må hver enkelt av flyktningen også behandles i pakt med den overbevisningen. VI har vi en politisk ny situasjon med Russland, Jihadistene – hele verdensbildet, er dramatisk forandret. Det tvinger den oppvoksende generasjon å tenke nytt.

01868-300

_AFR6589

DT 500 ZINE: – Tiden før 1980 med tiden nå, feil, bra? Negativitet.

CHRISTIAN: – 

” Sosialisme har et revolusjonært preg.”

CHRISTIAN: – Det var sosialdemokratene som førte an i etableringen av velferdsstatene i de første 20 årene etter siste verdenskrig. Og de fikk det til, de skapte sikkerhet, trygghet, likeverd og medbestemmelsesrett. Men da jobben var gjort fortsatte de på en måte å late som det ennå var grunnlag for en revolusjon.

DT500ZINE: – Hva endte vi med a?

CHRISTIAN:- Dermed endte vi med noe som nærmest fortonet seg som en karikatur. 70-tallet var kaos. Dermed banet historien vei for Margaret Thatchers liberalistiske revolusjon.

” Jeg studerte på London School of Economics, og det var helt fascinerende å sitte ringside og se hvordan samfunnet igjen og igjen ble kjørt inn i en blindgate. Det skjedde en lignende utvikling i andre vesteuropeiske land, men ikke i så dramatisk grad.”

DT 500 ZINE: Er løsningen kommunisme?

CHRISTIAN: Om den kunne gjennomføres uten de ekstreme maktmisbrukene den har forårsaket, så kanskje.

“Kommunisme kunne kanskje vært den ideelle politiske form om det hadde vært mulig å gjennomføre den slik Karl Marx ønsket.”

CHRISTIAN: – Men det har det jo vist seg med brutal tydelighet at ikke går.  

DT 500 ZINE: – Vi er meget glad i Karl Marx, Friedrich Engels og Lenin vi .

CHRISTIAN: – Jeg mener den liberalistiske kapitalismen vi ser i dag er noe helt annet enn den konservative kapitalismen. Adam Smith som regnes som konservatismens åndelige far, skisserte et samspill mellom en systematisk bevisst samfunnsstyring, og rom for kreativitet på samme tid. Det kan høres ut som en selvmotsigelse, men det er ikke det.

” Demokratisk valgte borgere må legge premissene for hvordan samfunnet skal se ut, og sikre maksimal frihet innenfor den rammen. Det må ligge et sikkerhetsnett under borgerne for at alle skal ha samme sjanse.”

DT 500 ZINE: – Hva vil du si til de som er hjernevasket? Sliter med gjeld/kredittkort?

CHRISTIAN: På grunn av den ekstreme prioriteringen av forbruk og kommersielle verdier, har vi fått et uforholdsmessig stort antall tilfelle av narsissistisk personlighetsforstyrrelse i vestlige industriland. Det er født i en tid da reklame, underholdningsindustri og en kommersialisert presse, produserte banale, forbrukende idealer.

“Narsissisten er oppdratt til å prioritere sine egne lyster fremfor andre, og utgjør en kategori mennesker som er uhyre sårbar, lite skikket til å møte motgang, og uten forståelse for den kollektive bevisstheten som vil måtte prege utviklingen mot morgendagen. Vi har sett en drastisk økning i selvmordsfrekvensen i store aldersgrupper i mange europeiske land.”

DT 500 ZINE: Bless up! Kjære deg Christian, fortell litt mer om din bakgrunn? Hvilket system har du vokst i?

01868-300

CHRISTIAN: – Jeg er født under krigen, i 1944 i Bergen, inn i en familie av kapitalister, redere, bankfolk osv. Jeg vokste opp i gjenoppbyggingsperioden like etter krigen, da konservative og sosialister dro lasset sammen for å få landet på beina igjen. Like før jeg fylte 17 dro jeg til sjøs, ville se annet en blazere i Holmenkollåsen.

DT 500 ZINE: – HA-HA! Folkens vi har vår egen Olof Palme her!

CHRISTIAN: – Da opplevde jeg at menneskelige verdier overhodet ikke henger sammen med sosial klasse, velstand eller arv. Senere ble jeg journalist i Oslo, studerte i London mens jeg arbeidet i The Times, og endte etter hvert opp som utenriksmedarbeider i NRK med ansvar for Europa og sikkerhetspolitikk, før jeg ble nyhetsanker i Dagsrevyen og senere i Urix.

DT 500 ZINE: Tøft ! Hvordan opplevde du Jappetiden…?

CHRISTIAN:– Jappetiden som fulgte frislippet av kapitalen i Norge i 1980-årene var totalt patetisk. En masse mennesker fikk altfor mye penger mellom hendene, og brukte dem til et nesten sykelig selvopptatt liv i luksus.

“De kjøpte biler de ikke hadde råd til, kunst de ikke ante hva var, hus med søyler og landsteder i Kragerøfjorden.”

DT 500 ZINE:- Høres me-eget kjent ut ha-ha.

CRISTIAN: Armani-faktoren ble dominerende for selvrealiseringen. Det er et tankekors at jappetiden har fortsatt videre, bare smurt litt mindre tykt utover.

DT 500 ZINE: – Hva er motgiften?

CHRISTIAN: – Motgiften mot samfunnets mindreverdighetskompleks vil komme av seg selv. Når man finner andre verdier, andre måter å sette behov på, sette felleskapet foran seg selv.

DT 500 ZINE: – #RAPTURE!

01868-300

© Intervjuet av Arthur Sopin
© Foto av Andreas Rød