DISCLAND BY HILDE MARSTRANDER: ECO -LAND ART

https://player.vimeo.com/video/146508033 <p><a href=”https://vimeo.com/146508033″>DiscLand&nbsp;- presence is the new loud (2015)</a> from <a href=”https://vimeo.com/hildemarstrander”>Hilde Marstrander</a> on <a href=”https://vimeo.com”>Vimeo</a&gt;.</p>”>http:// <p><a href=”https://vimeo.com/146508033″>DiscLand&nbsp;- presence is the new loud (2015)</a> from <a href=”https://vimeo.com/hildemarstrander”>Hilde Marstrander</a> on <a href=”https://vimeo.com”>Vimeo</a&gt;.</p>

DOWNTOWN 500 ZINE’S CURRENT POW:

“DISCLAND / PRESENCE IS THE NEW LOUD” (2015)

HILDE MARSTRANDER

DISCLAND ER EN GLITRENDE “STILLE ØY” I FORMAT; 3 METER I DIAMETER OG 1,65 M. HØY. DEN ER PLASSERT PÅ ET AVSIDESLIGGENDE LANDOMRÅDE I NORD-THAILAND, SOM ER KJØPT OPP AV DE TO ANERKJENTE THAILANDSKE KUNSTNERNE RIRKRIT TIRAVANIJA OG KAMIN LERTCHAIPRASERT;

THE LAND FOUNDATION. HER INVITERES KUNSTNERE OG ARKITEKTER FRA HELE VERDEN TIL Å JOBBE MED SÅKALT “LAND ART”, BÆREKRAFTIG ENERGI, GRØNN ARKITEKTUR OG SOSIALT ENGASJERENDE PROSJEKTER, MENS MAN LEVER OG BOR PÅ EN ØKOLOGISK GÅRD.

” OVERSKUDDET GÅR TIL HIV/AIDS-PASIENTER I DE NÆRLIGGENDE LANDSBYENE.

DISCLAND ER EN 100% RESIRKULERT STRUKTUR BESTÅENDE AV 1500 BRUKTE CD-ER OG DVD-ER, GJENVUNNET BAMBUS, EN BRUKT SKYGGEDUK OG STÅLWIRE. LISTEN MED MUSIKALSKE ARTISTER INKLUDERT I VERKET HENGER PERMANENT LAMINERT INNE I INSTALLASJONEN I THAILAND, OG ER OGSÅ INKLUDERT I RULLETEKSTEN PÅ “TEASER”-VIDEOEN PÅ VIMEO.( DET SAMME VIDEO SOM ØVERST)

WARNER MUSIC NORGE BIDRO MED OVER 800 CD-ER ETTER EN GOD, GAMMELDAGS KONTORINNSAMLINGSAKSJON, OG JEG FIKK PAKKEN TRYGT TILSENDT TIL ATELIERET TIL KUNSTNEREN KAMIN I CHIANG MAI TRE UKER ETTERPÅ.

DISCLAND ER ET STEDSSPESIFIKT VERK, MEN ER KONSTRUERT PÅ PÅLER, OG ER DERMED MOBIL. DET ER BYGGET FOR Å PLASSERES UTE I RISÅKRENE I NORD- THAILAND, FOR Å GI SKYGGE TIL GÅRSBRUKERNE, OG OGSÅ BENYTTES SOM ET ROM FOR OVERNATTING UNDER STJERNENE, ETTERTANKE, MEDITASJON – ELLER EV. LÅSKRIVNING.

IDEEN KOM ETTER Å HA OBSERVERT AT GÅRDSDRIVERNE OFTE HENGER BRUKTE CD-ER PÅ EN SNOR I NÆRHETEN AV ÅKRENE, HVOR REFLEKSJONENE FRA DISKENE SKREMMER BORT FUGLER OG DYR FRA AVLINGENE. ÅKRENE HAR OFTE SMÅ TRESKUR PLASSERT I NÆRHETEN, FOR Å GI SKYGGE TIL ARBEIDERNE NÅR DE TAR PAUSER FRA ARBEIDET I OPPTIL 45 GRADER PLUSS. JEG ØNSKET Å LAGE EN OPPDATERT VERSJON AV DISSE HUSENE, SOM SAMTIDIG HADDE FUNKSJON SOM “FUGLESKREMSEL”.

GLOBEN BESTÅR AV ÅNSDVERKENE TIL MANGE NORSKE ARTISTER. TUSENVIS AV TIMER SOM NORSKE ARTISTER HAR BRUKT I STUDIOER, ØVINGSLOKALER, OVER MIKSEBORD, MASTRING OG STRATEGIMØTER, MEN SOM TIL SLUTT ENDTE OPP PÅ ET LAGRINGSMEDIUM SOM ALLEREDE ER PÅ GOD VEI TIL Å BLI UTRANGERT. NÅ FÅR DISSE DISKENE I STEDET EN NY FUNKSJON, PÅ DEN ANDRE SIDEN AV JORDEN.

” KJERNEN AV PROSJEKTET HANDLER OM FRAVÆR OG NÆRVÆR; AV LYS OG SKYGGE, LYD OG BILDER, INFORMASJONSTILGANG, EIENDOMSRETT – OG PERSONLIG TILSTEDEVÆRELSE. “

KONSEPTET MED SAMLINGER, ER DESSUTEN I FERD MED Å FORANDRE SEG. Å KJØPE, EIE OG SAMLE OBJEKTER FOR Å BEUNDRE, NYTE OG VISE FREM, HAR BLITT NEDRANGERT.

VI DOWNLOADER OG STREAMER, OG ÅNDSVERKENE BLIR PLUTSELIG ALLES OG INGENS EIENDOM. LITT SOM DENNE “STILLE ØYA”. Å HA ET KUNSTNEROPPHOLD I ET BUDDHISTISK LAND GJØR EN OPPMERKSOM PÅ AT DET TILEGNE SEG FOR MANGE OBJEKTER, MULIGENS IKKE ER VEIEN Å GÅ INN I FREMTIDEN. MED DETTE SOM UTGANGSPUNKT, HAR VERKEN JEG ELLER ARTISTENE SOM ER INKLUDERT I “DISCLAND” LENGER NOE REELLT EIERSKAP TIL INSTALLASJONEN.

DEN VIL STÅ PERMANENT I THAILAND TIL ALLES BENYTTELSE, TIL DEN NATURLIG BRYTES NED: EN ØY FULL AV MUSIKK, UTEN ANNEN LYD ENN NATUREN SOM OMKRANSER DEN. INSTALLASJONEN VISER AT KUNST MED HELL KAN PLASSERES UTENHVOR DE FIRE HVITE GALLERIVEGGENE, TIL ET STED HVOR FOLK FLEST FERDES, OG KOMMUNISERE MED EN KRETS LANGT UT OVER KUNSTVERDEN.

UNDER VERNISSAGEN I THAILAND, SÅ JEG AT VERKET KOMMUNISERTE MED BÅDE LOKALBEFOLKNINGEN OG KUNSTNERNE SOM VAR TILSTEDE. STAMMEFOLKET “HILLTRIBE PEOPLE” VAR INVITERT, OG BLE BEGEISTRET OVER AT INSTALLASJONEN LIKNET DERES TRADISJONELLE FESTHODEPLAGG.

NOEN FIKK ASOSSIASJONER TIL EN DIAMANT, EN DISCOBALL, ET ROMSKIP, EN IGLO ELLER EN ØY. BARNA LEKTE I DEN. EN KUNSTSTUDENT FELTE EN TÅRE, FORDI HUN SA HUN SYNTES DET VAR TRIST Å TENKE PÅ ALLE SANGENE SOM VAR BLITT LYDLØSE. DET SIER FORHÅPENTLIGVIS NOE OM AT KUNST VERKEN TRENGER Å VÆRE KURATERT, REPRODUSERBART, DYREBART ELLER I DET HELE TATT TIL SALGS, FOR Å HA EN VERDI.

PROSJEKTET ER MENT Å KOMMENTERE TEMAER SOM STADIG FLERE ER OPPTATT AV:

” MILJØ, FORBRUK, GJENBRUK, PÅLOGG, TILSTEDEVÆRELSE, REPETISJON/ØVING MOT ET MÅL, HÅNDVERK VS. MASSEPRODUKSJON, MATERIELL VS. IMMATRIELL EIENDOM, OPPHAVSRETT, LYD VS. STILLHET, BY OG BYGD. DET ER SAMTIDIG ET MØTE MELLOM ØSTLIG OG VESTLIG KULTUR.”

 

WATCH OUT!

MORE RARE PIECES OF ARTIST HILDE MARSTANDER IS COMING ON DOWNTOWN 500 ZINE’S WALLS. HILDE -AN UNFORGETTABLE PERSONA AND A JOY TO WORK WITH. LIVE SOCIAL ARTISTRY!

RAPTURE!

 

TEXT/ VIDEO / WORK BY: HILDE MARSTRANDER 
 WWW.HILDEMARSTRANDER.COM
EDITED BY DOWNTOWN 500 MAGAZINE