” HAN VAR AV DENNE MANGEHODEDE OG BROGEDE SKARE AV VRØVLEKOPPER, ABORTERETE MISFOSTRE OG HALVDANNEDE VIKTIGPAVER SOM TROR DE VET ALT, DENNE LEGION SOM STRAKS OG PÅ ET BLUNK TILSLUTTER SEG ENHVER IDÉ SOM ER PÅ MOTE, FOR SÅ UMIDDELBART Å VULGARISERE DEN OG PÅ DENNE MÅTEN LIKE HURTIG LAGE EN KARIKATUR AV ALT DET SOM DE I NOEN TILFELLER MENER SEG Å TJENE PÅ DEN MEST OPPRIKTIGE MÅTE. “