BYENS COMMON SENSATION

01868-300

 

“THE EMPTY HAND OF INNOCENCE
TRANSFUSING STREET OF THE SORROWS
AND CHILDREN OF THE WOOD
HOUNDED, SHREDDING ALL VEILS
AND WINDING ALL SHEETS OF THE DEAD WORLD DRONING
OVERTURNING TABLES LADEN WITH SILVER SACRIFICIAL BIRDS
BEATING GOAT-SKIN DRUMS
ADVANCING WITH HANDS OUT-STRETCHED
AND WE KEEP FILLING THEM WITH MERCURY NITRATE, ASBESTOS
BABY BOMBS BLASTING BLUE
SCAVENGERS PICKING THROUGH THE ASHES
CHILDREN OF THE MILLS!
CHILDREN OF THE JUNKYARDS!
SLEEPY, ILLITERATE, FUZZY LITTLE RATS
HAUNTED, PAINT-SNIFFIN’,
STONED OUT OF THEIR SHAVED HEADS
FORGOTTEN, FORAGING, MYSTICAL CHILDREN

FOUL-MOUTHED, GLASSY EYED, HALLUCINATING.”

 

– PATTI SMITH – SMELLS LIKE TEEN SPIRIT

 

 

01868-300

 

DET RUNGER OG BRØLER AV ROCKEDRONNINGEN PATTI SMITHS STEMME I MINE RØDE ØRER, SANGEN HUN SPILTE INN ALLEREDE FØR KIM GORDON OG CARRIE BROWNSTEIN: NIRVANAS  BERØMTE “SMELLS LIKE TEEN SPIRIT” – HVILKEN UTLØSTE ET SKRED AV IRRASJONELLE REAKSJONER HOS DE FLESTE. PATTI SPYTTER UT SINE INDERLIGE KLUMPER AV PIGGETE MENINGER MED KRAKKENDE HVIN- EN FARLIG VAKKER DAME MED FARLIGE VAKRE TEKSTER!

 

 

HVOR FINNER VI DUFTER AV UNG ÅND I BYEN VÅR?

 

 

unnamed-1

01868-300

 

DET BLITZER MEN LYSER SVAKT FRA DEN ELLERS MØRKLAGTE BYGNINGEN SOM LIGGER I SKYGGEN AV RÅDHUSET, DET DUNKLE LYSET ER VÅR LEDETRÅD TIL Å MØTE EN AV BYENS MEST PROGRESSIVE KVINNER: HELENE GULAKER HANSEN; BYENS EGEN BILLED-DIRIGENT OG FOTOKUNST-ORAKEL PÅ VESTKANTEN.

DER JA! GJENNOM ET AVLUKKE, SLIPPES DET VERDENS ÆRLIGE OMGIVELSER INN I ROMMET TIL DETTE HELLIGE HUSET, SOM AVTEGNER SEG PÅ VEGGENE, UTEN EN ENESTE OVERFLADISK VRI SOM I ET DIGER KAMERA OBSCURA.

INNE I DETTE GALLERIET OPPDAGER DEN SØKENDE KUNST-PILGRIMEN, NEMLIG, ET SJELDENT MAKERI: DER SKIFTENDE OG BERAMMETE FRAGMENTER AV EN FOTOGRAFS  FANGST HENGER I HARDNE ØYEBLIKK.

 

STIRR INN!

 

DENNE GANGEN ER DET JO BENTDAL SOM FÅR ÆREN AV Å VÆRE I GALLERIETS V-VINKEL OG VISE SINE KONSEPTUELE HELLIGDOMMER.

 

ignorancefear

01868-300

 

GJØR DEG KLAR!

 

JO BENTDAL FYRER UT FRA SHOOT’S SCENE MED SIN “COMMON SENSIBILITY” (21.01.-12.03.) KLARER HAN Å PROVOSERE OSS? HVA SLAGS IRRASJONELLE TILSTANDER FÅR VI FREMKALT?

 

DET SKAL VI SJEKKE UT MED JO PERSONLIG!

 

 

01868-300

 

madde 20x30

01868-300

 

DT 500 MAG: – Jo, du har en bemerkelsesverdig lidenskap for filosofi, du er faktisk nesten professor i fysikk! Sist vi møtte deg på SKAUGUM  druknet vi nesten i fascinasjon under våre diskusjoner om kvantefysikk og andre meta-tema. Vi drodlet om super-mennesket, om den dyttende progressen, om fremtidens “enarmede banditt”, samt annet. Takk for en sjelden opplevelse! I dette øyeblikket rystes virkeligheten på mange kanter, det er apokalyptiske tilstander i mange av verdens lemmer, økonomisk turbulens,   schisofren politikk av porøs struktur fylt med hemoroider og religiøs paranoia som konsekvensen, styrt frykt, lønnsom angst, en likegyldig flokk  av borgere, sosiopater som konkurrerer mot psykopater and all the rest of the huge dramedy.  Hva er det vi driver med? Skal kloden bli til en skjønnhet eller et beist? “Kongen” er dødssyk – hvem blir den nye rollefiguren?  Trenger vi en ny en? En ny visjon?

 

JO:Mennesket blir mer og mer dominerende på planeten, og det vi beskriver som fremskritt handler stort sett om å gjøre livet bedre for menneskeheten selv, noe som nå kan bli en kortsiktig plan.  Hvis målet er en kortsiktig forbedring av livsvilkårene for flertallet av mennesker, kan det påstås at vi lykkes. Med en mindre andel som lever i ekstrem fattidom, mindre krig og vold (faktisk – selv om mediebildet mer enn antyder noe annet), lengre gjennomsnittlig levetid osv.  Det er imidlertid nok av tegn som tyder på at:

“vi må tenke større enn som så for å unngå at bunnen faller ut av denne utviklingen.”

 

 

 

haring

01868-300

 

DT 500 MAG: – Ha-ha, ja! IKKE NØL KJÆRE LESER! Tenk høyt!

 

JO:Vi må innse at alt henger sammen med alt og at vår egen evne til innovasjon og forming av utviklingen og omgivelsene bare er blåbær i forhold til det naturlovene og evulusjonen står for, og har stått for over en periode på (minst) 13,8 milliarder år. Jeg er likevel av den oppfatning at menneskehetens utvikling går fremover, på tross av hyppige og alvorlige tilfeller av hybris og artssjovinisme.  

“Alle er født med en IQ over 0, og som kollektiv instans representerer menneskeheten mye tankekraft, noe som gir grunnlag for erfaringsbasert læring, både på de områdene vi gjør feil og der noe fungerer.”

 

 

Dersom forutsetningene for å utnytte denne kollektive intelligensen legges til rette optimalt, skal det nok gå bra, men ja – det forutsetter på en måte et nytt paradigme. Det forutsetter at vi lar informasjon, innsikt og kunnskap tilflyte alle. Det forutsetter vi snur tendensen vi nå ser mot at mer og mer makt samles på færre hender – hos få hoder med begrenset innsikt og liten samlet IQ.  Det forutsetter at folk tenker selv, gjør bevisste valg og at vi unngår ensretning (uansett retning – vi må ha balanse). Og som sagt:

 

“det forutsetter at vi ser helheten, og slutter å tro at mennesket er så uendelig mye viktigere her på planeten enn alt annet som vi faktisk er avhengige av for å overleve.

 

 

Og ikke minst: at vi innser at det vi hittil har skapt som art antagelig ikke kan måle seg i verdi med det vi har ødelagt.

 

 

“Jeg tror det alltid har eksistert individer som har “sett lyset” – det nye paradigmet blir kanskje at alle gjør det? Enter the next level! “

 

01868-300

 

DSC_7174

DT 500 MAG: –   Bra grep! Det er alltid oppfriskende å linke tanker videre til utfordrende ærlig eksistens! Mange er fanget i  å bremse liv ned i en tør politisk korrektur, DT 500 folk velger å nyte farten, BREMS DØMMINGEN kjære Leser! Jo, når vi stirrer på bildene dine, farten suger oss all inn i et gjettende løp. Du lurer oss!  Vi er lurte til å analysere antropologien til heltene dine ha-ha! Hva er det som er så besnærende med observasjon etter din mening?

 

JO :

 

 

“Alt vi er – er et resultat av noe som kommer utenfra.”

 

 

– Enten gjennom evolusjon og gener, eller gjennom erfaringer vi gjør oss og konsekvenser av vår interaksjon med omgivelsene.

 

 

“Det å observere verden kan gi grunnlag for å forstå premissene for ens egen rolle i ulike kontekster. Det å se seg selv i relasjon med omgivelsene er helt avgjørende for å fungere som menneske (ihverfall etter at man har passert ettårsalderen).”

 

 

ka-pow-pop-art

01868-300

 

JO: Når vi blir stilt overfor et bilde med et egnet innhold får vi anledning til å stoppe ved et avgrenset sett av intrykk og bli værende der så lenge vi ønsker. Dette gir anledning til å forfølge egne assosiasjoner til veis ende, til å kjenne på vår egen emosjonelle respons, og gjerne analysere erfaringen i møtet med verket. Når jeg gjør det jeg gjør er det ikke for å tre et budskap over hodet på betrakteren, men heller med et mål om å sette igang en selvstendig refleksjon. Jeg mener dette er den eneste veien til erkjennelsesbasert utvikling. Observasjon og visuell kommunikasjon, derunder billedkunst, gir verktøy for å løse opp språket og kommunisere utenfor rammene av logisk argumentasjon.

 

01868-300

 

JO :I en kultur som etter opplysningstiden har blitt mer og mer mekanistisk er det kanskje nettopp en behandling av de fenomenene som ikke “går opp” eller lar seg løse innenfor et gitt sett av analytiske modeller (som alltid vil ha avgrenset gyldighet og relevans) – som er kunstens formål. Det er brytningsflater mellom ulike dogmer, analytiske mentale modeller og verdensbilder som gir dissonans – bitene i helheten passer ikke sammen. Her er kunsten muligvis en inngang til en intuitiv/analytisk/spirituell syntese som kan gi det nødvendige helhetlige perspektiv for å gjenopprette et fungerende verdensbilde – eller ihvertfalll en fungerende opplevelse av verden og oss selv.

 

01868-300

unnamed-7

DT 500 MAG: – Hmm, Jo, hva om vi forsker litt på deg? Det blitzer et rikt univers ut fra øyene dine! Hva er det som påvirket deg mest når du var barn?

JO: – Si det... Jeg hadde gode venner og mulighet til å utfolde meg, men hva som påvirket meg mest? Vet ikke helt,  jeg følte nok ganske tidlig at jeg selv hadde en viss styring på utviklingen av min egen identitet. Svaret må nok bli at det var summen av alt jeg opplevde, og hvordan jeg valgte å forholde meg til det, som gjorde meg til den jeg er. Men at jeg fikk positiv bekreftelse fra familie og venner når det var en viss grunn til det var nok en stor hjelp i denne prosessen.

 

images-9

01868-300

 

DT 500 MAG:I dagens hverdag er mange overfladiske helter og de som sverger til Rutine-bibelen. Tragikomisk at Pushwagner, eller de som står bak, selger for mange millioner i dag… Men det gjør også Munch, Warhol, C. Sherman og alle andre langsynte kollegaer vel… I ditt tryllende bilderi påpeker du meget fint og diplomatisk på identitet som en oppfinnelse, som en raritet, en skatt som man leter etter lenge, det er sårende vakkert plassert i uttrykkene dine. Jo, du har sikkert en fabel å fortelle, vær så snil gi oss noen rim som definerer din ID?

JO :– En karakteristikk av meg selv vil jeg helst ikke begi meg ut på, men noen stikkord relatert til mitt selvbilde kan dere få: Jeg er nok ganske analytisk, men etterstreber å være udogmatisk. Integritet er viktig for meg, og så er jeg nok ganske uredd på en forsiktig måte.

 

DT 500 MAG : – Det virker som du er fascinert av ungdommelighet, hva er det som inspirerer deg i det?

 

JO : Det opplagte: potensialet. Mennesker som ikke er korrumpert (enda) –  mennesker som ikke er spist opp av maskinen (enda).

 

01868-300

cornelia edit 1 20x30

MAG 500 MAG : – Dine verker ”Common Sensibility” er ganske skjult og skremmende genialt kunst-vakkeri! Når øynene møter disse jentene  kobles det momentant til ørene og andre sanser, vi kan faktisk nesten høre bevegelser og lyder bak printene dine,  fristende! Det skjer noe helt rebelsk der, som i tryllekunsten… Vi begynner å lure på om det smetter en due,eller flamme, ut fra bildet . Du er en flink tryllekunstner! Hvorfor elsker mennesker å leke?

 

JO :Jeg tror leken har det mye av det samme i seg som det jeg tidligere har beskrevet som kunstens potensial. I leken er avgrensningene satt for å gi form, substans og mening – ikke for å begrense. I leken kan man når som helst tre ut av et rammeverk og velge en annen lek. Livet forøvrig burde være mer som leken.

 

DT 500 MAG: –  I ”Common Sensibility” slører du over en krig og fred, det barnslige og det gamle, det tradisjonelle og det rebelske som en uskyldig  men fundamental agenda. Det er kvelende aktuelt i hverdagen. Vi opplever de øyeblikkene sammen med deg, takk skal du ha! Jo, hva er din mening om menneskehetens aspirasjon til det ideelle mennesket, en super-helt, et super menneske? Klarer vi det? Trenger vi det? Har vi noen vellykkede eksempler så langt? Hva er det vi mangler? Noe som er forglemt eller tapt?

 

JO :Kulturen har et nærmest ubegrenset potensial – et potensial for å ødelegge alt,  og samtidig et potensial for kontinuerlig positiv utvikling. Verktøyene vi lager og oppdagelsene vi gjør kan brukes positivt eller negativt.

 

 

“Men transhumanistenes idé om at mennesket skal overta for evolusjonen og “forbedre” det naturen har skapt er etter min mening reinhekla idioti.”

 

JO :Vi kan kanskje bruke oss selv bedre gjennom innovasjonens frukter, men vi kan ikke slå naturen når det gjelder å utvikle levende entiteter. Det blir som å lære faren sin å lage barn. Dette temaet opptar meg, og jeg jobber med å utvikle en serie som behandler dette, men her og nå tror jeg dette får bli alt jeg velger å si om den saken.

 

01868-300

Maud 20x30

DT 500 MAG : –  Hvorfor navnet er ” Common Sensibility” ?

 

JO :Dette er omfattende –  Jeg tror jeg bare anbefaler å smake på ordet, og eventuelt kikke litt på hva Wikipedia, Immanuel Kant og Hannah Arendt har å si om sensus communis. En annen litt tilfeldig, men morsom konnotasjon er Thomas Paines “Common Sense” Når jeg erstatter “sense” med “sensibility” er det et forslag til en “next level” versjon av begrepet “common sense”, en versjon som er mer i tråd med den intuitive/analytiske/spirituelle syntesen jeg har pirket borti tidligere i intervjuet? Kanskje det for noen også kan fungere som en appell om uavhengighet fra et ikke navngitt imperium (ikke det britiske denne gangen).

DT 500 MAG : – Jo, gi oss noen tips, hva motiverer identiteten din? Hvilke mekanismer beveger din selvrealisering?

 

JO : – Mitt mål er å ha det bra – og gøy – det forutsetter at jeg evner å gjøre det jeg mener er riktig, det forutsetter at jeg ikke bløffer meg selv, og det forutsetter at jeg opererer i en kontekst som fungerer og gir meg den nødvendige bekreftelsen på at jeg ikke bare gjør det for meg selv.

 

DT 500 MAG : –  Prøver du å lage en ny bevegelse? Er det derfor du hinter og setter lyset i dine bilder som hevder til kunst-uttrykkene fra Renessansen?

JO :Hmmm… Jeg vil gjerne bidra til å sette folk i bevegelse, men ikke alle i én retning. Heller en kontinuerlig bevegelse mot kjernen i det som er dem, på et gitt tidspunkt, i en gitt kontekst.

 

images

DT 500 MAG:   -Individ vs Kollektivet?

 

JO :Ja takk begge deler!

 

DT 500 MAG : – Du omtaler dine heltinner at ”alt vi videre leverer, skal DE  overta. Med et nytt mindset,” så setter’u et fett spørsmålstegn…jeg smiler her,  dette er ganske h.c. neglisjert dilemma i dagens samfunn… hva skal man velge –komfortabel misjonær eller krevende jakt?

 

JO :Krevende utfordring-ja! Det er mye morsommere (og tryggere).

 

DT 500 MAG : – Tror du vi trenger et system i fremtiden? Eller skal det blomstre veloppdratt anarki?

 

JO : 

” På McDonalds er det stregt definerte arbeidsrutiner som sikrer et forutsigbart (og litt trist) resultat på tross av lavt kvalifiserte ansatte. I en jazz-trio er det mer fritt frem – bare du vet nøyaktig hva du driver med (har høye kvalifikasjoner), forstår og repekterer konteksten, er i stand til å tilpasse deg og kan kommunisere effektivt med de andre. Jeg vil heller leve i et “jazztriosamfunn” enn et “mcdonaldssamfunn”.

 

 

DT 500 MAG : – LEVE ART-BRUT! Du, det finnes en ganske overpushet påstand: ” Vi lever bare en gang ”, hva synes du om den?

 

JO : – Det gjør vi, og slik bør det være – med mindre vi skal dra igang med parallelle virkeligheter og slikt, men de andre virkelighetene er uansett 100% out of reach, og bare relevante for å forstå hvordan vår virkelighet kan ha blitt som den har blitt. Så for alle praktiske formål og utenfor nachspielmodus: “it all adds up to normality” (Leonard Susskin) 

 

og selv på nachpiel:

 

 

“One player, one life on the mic, limited time”

 

 

Watkin Tudor Jones Jr. aka Ninja

 

 

01868-300

1

DT 500 MAG : –  Kan du berømme kvaliteter av motet? Og hva er din mening om å forandre tradisjoner?

 

JO :Jeg tror innsikt gir mot og forhindrer dumdristighet. Det er bra med velbegrunnet  utfordring av konvensjoner. Det er også bra å forstå og respektere de eventuelle kvalitetene som har gjort noe til en tradisjon. Men

 

” i min bok er ingenting annet hellig enn integriteten ” 

 

 

(og så er det ganske fåfengt å utfordre naturlovene, men det prinsippet administrerer seg selv, og trenger ingen symbolsk definisjon som hellig).

 

DT 500 MAG : – Trenger vi i vårt elskede Fedrefjord en ny nasjonal Ide? En Janteloven til ha-ha… Vil du prøve å definere den?

JO : 

 

“Ny nasjonal ide: Ja, gjerne – mange!”

 

 

01868-300

cropped-constructivism_pic2-

01868-300

 

Vil jeg definere den: Nei – jeg har tro på subjektivitet i identitetsspørsmål.

 

 

“Min idéplattform er min, og bør aldri bli nasjonens, og  jeg håper andre nordmenn har sin og ikke kjøper alt på ett sted når de bygger den ut. Jeg er ikke fan av ensretning – det er suboptimalt og fordummende.”

 

 

DT 500 MAG : –  RAPTURE! Hva er det  mest inspirerende for deg som har skjedd i Oslo /Norge så langt?

 

JO :Min “night of the expanding man” var den gangen for 5 år siden da jeg valgte å satse på egne fotoprosjekter på heltid. På makronivå sliter jeg litt med å komme på noe sjelsettende.

 

DT 500 MAG: – Hva er ditt mest aktuelle sitat per i dag? Hva er det som penetrerer nysgjerigheten din?

 

JO: Akkurat nå – her jeg sitter og skriver:

“I do it for my health, nobody feels me quite as much as I feel myself…..”,

 

  – Watkin Tudor Jones Jr´s “Love is”

DT 500 MAG: – Hva er din neste  revolusjonerende prosjekt, hva er det som flørter med ditt indre irrasjonelle/ubevisthet/intuisjon?

 

JO: Arbeidstittelen er “The Law of the Instrument” aka. “Maslows Hammer”. Det handler om overdreven teknologioptimisme og analytisk hybris, og han supermannen jeg ble spurt om tidligere i intervjuet 😉

 

01868-300

 

keith_haring3

01868-300

 

“I DON’T THINK GENIUS HAS ANYTHING TO DO WITH EDUCATION AND KNOWLEDGE. IT HAS ABSOLUTELY NOTHING TO DO WITH INTELLIGENCE. IT IS A KIND OF INCOMMUNICABLE POWER OF CREATIVE THOUGHT THAT HAS NOTHING TO DO WITH TRADITIONAL LEARNING BECAUSE IT CAN’T BE TAUGHT. TO BE TAUGHT REQUIRES A WILLINGNESS TO LEARN AND A GENIUS’ UNDEFINED THOUGHT PROCESS CAN’T FOLLOW A LOGICAL SUCCESSION OF IDEAS. THAT’S WHY POETRY, OR MY LYRICS TRANSCEND THOUGHT. MUSICAL THOUGHT, AS I KNOW IT, CREATES AND DEFIES PATTERN AND LOGIC.”

– KURT COBAIN

 

 

11219213_10207528196661590_2075097949619343478_n

01868-300

 

RAPTURE!

 

INTERVIEW/ AD BY: ARTHUR SOPIN
PHOTOS BY: JO BENDTAL