BYENS COMMON SENSATION

01868-300

 

GJØR DEG KLAR!

JO BENTDAL FYRER UT FRA SHOOT’S SCENE MED SIN “COMMON SENSIBILITY” (21.01.-12.03.) KLARER HAN Å PROVOSERE OSS?

DET SKAL VI SJEKKE UT MED JO PERSONLIG!

 

madde 20x30

01868-300

 

DT 500 MAG: –   Hvem blir den nye rollefiguren?  

JO:Mennesket blir mer og mer dominerende på planeten, og det vi beskriver som fremskritt handler stort sett om å gjøre livet bedre for menneskeheten selv, noe som nå kan bli en kortsiktig plan.  Hvis målet er en kortsiktig forbedring av livsvilkårene for flertallet av mennesker, kan det påstås at vi lykkes. Med en mindre andel som lever i ekstrem fattidom, mindre krig og vold (faktisk – selv om mediebildet mer enn antyder noe annet), lengre gjennomsnittlig levetid osv.  Det er imidlertid nok av tegn som tyder på at:

“vi må tenke større enn som så for å unngå at bunnen faller ut av denne utviklingen.” 

01868-300

JO:Vi må innse at alt henger sammen med alt og at vår egen evne til innovasjon og forming av utviklingen og omgivelsene bare er blåbær i forhold til det naturlovene og evulusjonen står for, og har stått for over en periode på (minst) 13,8 milliarder år. Jeg er likevel av den oppfatning at menneskehetens utvikling går fremover, på tross av hyppige og alvorlige tilfeller av hybris og artssjovinisme.  

“Alle er født med en IQ over 0, og som kollektiv instans representerer menneskeheten mye tankekraft, noe som gir grunnlag for erfaringsbasert læring, både på de områdene vi gjør feil og der noe fungerer.”

Dersom forutsetningene for å utnytte denne kollektive intelligensen legges til rette optimalt, skal det nok gå bra, men ja – det forutsetter på en måte et nytt paradigme. Det forutsetter at vi lar informasjon, innsikt og kunnskap tilflyte alle. Det forutsetter vi snur tendensen vi nå ser mot at mer og mer makt samles på færre hender – hos få hoder med begrenset innsikt og liten samlet IQ.  Det forutsetter at folk tenker selv, gjør bevisste valg og at vi unngår ensretning (uansett retning – vi må ha balanse). Og som sagt:

“det forutsetter at vi ser helheten, og slutter å tro at mennesket er så uendelig mye viktigere her på planeten enn alt annet som vi faktisk er avhengige av for å overleve.

Og ikke minst: at vi innser at det vi hittil har skapt som art antagelig ikke kan måle seg i verdi med det vi har ødelagt.

“Jeg tror det alltid har eksistert individer som har “sett lyset” – det nye paradigmet blir kanskje at alle gjør det? Enter the next level! “

01868-300

DSC_7174

DT 500 MAG: –   Hva er det som er så besnærende med observasjon etter din mening?

JO : –Alt vi er – er et resultat av noe som kommer utenfra. Enten gjennom evolusjon og gener, eller gjennom erfaringer vi gjør oss og konsekvenser av vår interaksjon med omgivelsene.

Det å observere verden kan gi grunnlag for å forstå premissene for ens egen rolle i ulike kontekster. Det å se seg selv i relasjon med omgivelsene er helt avgjørende for å fungere som menneske (ihverfall etter at man har passert ettårsalderen).”

 

01868-300

 

JO: Når vi blir stilt overfor et bilde med et egnet innhold får vi anledning til å stoppe ved et avgrenset sett av intrykk og bli værende der så lenge vi ønsker. Dette gir anledning til å forfølge egne assosiasjoner til veis ende, til å kjenne på vår egen emosjonelle respons, og gjerne analysere erfaringen i møtet med verket. Når jeg gjør det jeg gjør er det ikke for å tre et budskap over hodet på betrakteren, men heller med et mål om å sette igang en selvstendig refleksjon. Jeg mener dette er den eneste veien til erkjennelsesbasert utvikling. Observasjon og visuell kommunikasjon, derunder billedkunst, gir verktøy for å løse opp språket og kommunisere utenfor rammene av logisk argumentasjon.

 

01868-300

 

JO :I en kultur som etter opplysningstiden har blitt mer og mer mekanistisk er det kanskje nettopp en behandling av de fenomenene som ikke “går opp” eller lar seg løse innenfor et gitt sett av analytiske modeller (som alltid vil ha avgrenset gyldighet og relevans) – som er kunstens formål. Det er brytningsflater mellom ulike dogmer, analytiske mentale modeller og verdensbilder som gir dissonans – bitene i helheten passer ikke sammen. Her er kunsten muligvis en inngang til en intuitiv/analytisk/spirituell syntese som kan gi det nødvendige helhetlige perspektiv for å gjenopprette et fungerende verdensbilde – eller ihvertfalll en fungerende opplevelse av verden og oss selv.

unnamed-7

 

DT 500 MAG: –  Hva er det som påvirket deg mest når du var barn?

JO: – Si det... Jeg hadde gode venner og mulighet til å utfolde meg, men hva som påvirket meg mest? Vet ikke helt,  jeg følte nok ganske tidlig at jeg selv hadde en viss styring på utviklingen av min egen identitet. Svaret må nok bli at det var summen av alt jeg opplevde, og hvordan jeg valgte å forholde meg til det, som gjorde meg til den jeg er. Men at jeg fikk positiv bekreftelse fra familie og venner når det var en viss grunn til det var nok en stor hjelp i denne prosessen.

 

DT 500 MAG: Jo, du har sikkert en fabel å fortelle, vær så snil gi oss noen rim som definerer din ID?

JO :– En karakteristikk av meg selv vil jeg helst ikke begi meg ut på, men noen stikkord relatert til mitt selvbilde kan dere få: Jeg er nok ganske analytisk, men etterstreber å være udogmatisk. Integritet er viktig for meg, og så er jeg nok ganske uredd på en forsiktig måte.

 

DT 500 MAG : – Det virker som du er fascinert av ungdommelighet, hva er det som inspirerer deg i det?

 

JO : Det opplagte: potensialet. Mennesker som ikke er korrumpert (enda) –  mennesker som ikke er spist opp av maskinen (enda).

 

cornelia edit 1 20x30

 

MAG 500 MAG : – Hvorfor elsker mennesker å leke?

JO :Jeg tror leken har det mye av det samme i seg som det jeg tidligere har beskrevet som kunstens potensial. I leken er avgrensningene satt for å gi form, substans og mening – ikke for å begrense. I leken kan man når som helst tre ut av et rammeverk og velge en annen lek. Livet forøvrig burde være mer som leken.

DT 500 MAG: –    Hva er det vi mangler? 

JO :Kulturen har et nærmest ubegrenset potensial – et potensial for å ødelegge alt,  og samtidig et potensial for kontinuerlig positiv utvikling. Verktøyene vi lager og oppdagelsene vi gjør kan brukes positivt eller negativt.

“Men transhumanistenes idé om at mennesket skal overta for evolusjonen og “forbedre” det naturen har skapt er etter min mening reinhekla idioti.”

JO :Vi kan kanskje bruke oss selv bedre gjennom innovasjonens frukter, men vi kan ikke slå naturen når det gjelder å utvikle levende entiteter. Det blir som å lære faren sin å lage barn. Dette temaet opptar meg, og jeg jobber med å utvikle en serie som behandler dette, men her og nå tror jeg dette får bli alt jeg velger å si om den saken.

 

Maud 20x30

 

DT 500 MAG : –  Hvorfor navnet er ” Common Sensibility” ?

JO :Dette er omfattende –  Jeg tror jeg bare anbefaler å smake på ordet, og eventuelt kikke litt på hva Wikipedia, Immanuel Kant og Hannah Arendt har å si om sensus communis. En annen litt tilfeldig, men morsom konnotasjon er Thomas Paines “Common Sense” Når jeg erstatter “sense” med “sensibility” er det et forslag til en “next level” versjon av begrepet “common sense”, en versjon som er mer i tråd med den intuitive/analytiske/spirituelle syntesen jeg har pirket borti tidligere i intervjuet? Kanskje det for noen også kan fungere som en appell om uavhengighet fra et ikke navngitt imperium (ikke det britiske denne gangen).

DT 500 MAG : – Hvilke mekanismer beveger din selvrealisering?

JO : – Mitt mål er å ha det bra – og gøy – det forutsetter at jeg evner å gjøre det jeg mener er riktig, det forutsetter at jeg ikke bløffer meg selv, og det forutsetter at jeg opererer i en kontekst som fungerer og gir meg den nødvendige bekreftelsen på at jeg ikke bare gjør det for meg selv.

DT 500 MAG:   -Individ vs Kollektivet?

JO :Ja takk begge deler!

DT 500 MAG : – komfortabel misjonær eller krevende jakt?

JO :Krevende utfordring-ja! Det er mye morsommere (og tryggere).

DT 500 MAG : – Tror du vi trenger et system i fremtiden? 

JO : 

” På McDonalds er det stregt definerte arbeidsrutiner som sikrer et forutsigbart (og litt trist) resultat på tross av lavt kvalifiserte ansatte. I en jazz-trio er det mer fritt frem – bare du vet nøyaktig hva du driver med (har høye kvalifikasjoner), forstår og repekterer konteksten, er i stand til å tilpasse deg og kan kommunisere effektivt med de andre. Jeg vil heller leve i et “jazztriosamfunn” enn et “mcdonaldssamfunn”.

DT 500 MAG : – Du, det finnes en påstand: ” Vi lever bare en gang ”, hva synes du om den?

JO : – Det gjør vi, og slik bør det være – med mindre vi skal dra igang med parallelle virkeligheter og slikt, men de andre virkelighetene er uansett 100% out of reach, og bare relevante for å forstå hvordan vår virkelighet kan ha blitt som den har blitt. Så for alle praktiske formål og utenfor nachspielmodus: “it all adds up to normality” (Leonard Susskin) og selv på nachpiel:

“One player, one life on the mic, limited time”

Watkin Tudor Jones Jr. aka Ninja

DT 500 MAG : –  Kan du berømme kvaliteter av motet? 

JO :Jeg tror innsikt gir mot og forhindrer dumdristighet. Det er bra med velbegrunnet  utfordring av konvensjoner. Det er også bra å forstå og respektere de eventuelle kvalitetene som har gjort noe til en tradisjon. Men

” i min bok er ingenting annet hellig enn integriteten ” 

(og så er det ganske fåfengt å utfordre naturlovene, men det prinsippet administrerer seg selv, og trenger ingen symbolsk definisjon som hellig).

DT 500 MAG : – Trenger vi i vårt elskede Fedrefjord en ny nasjonal Ide?

JO : 

“Ny nasjonal ide: Ja, gjerne – mange!”

Vil jeg definere den: Nei – jeg har tro på subjektivitet i identitetsspørsmål.

“Min idéplattform er min, og bør aldri bli nasjonens, og  jeg håper andre nordmenn har sin og ikke kjøper alt på ett sted når de bygger den ut. Jeg er ikke fan av ensretning – det er suboptimalt og fordummende.”

 

DT 500 MAG: – Hva er ditt mest aktuelle sitat asap?

JO: Akkurat nå – her jeg sitter og skriver:

“I do it for my health, nobody feels me quite as much as I feel myself…..”,

  – Watkin Tudor Jones Jr´s “Love is”

INTERVIEW BY: DT
PHOTOS BY: JO BENDTAL